Gentarasa 2022


MERANDAI MAKSIM merujuk kepada usaha merungkai ketajaman lidah pendeta bernama Raja Ali Haji Bin Raja Haji Ahmad (1808 – 1873) dengan mengangkat Gurindam 12 dalam konteks moden. Dengan kerjasama PA MESRA dan Sriwana, bersama kumpulan-kumpulan seni persembahan Melayu Singapura yang prolifik, Gentarasa 2022 menterjemah cipta karya Raja Ali Haji khususnya Gurindam 12 di samping karya-karya lain melalui persembahan tarian, hadrah, nyanyian Juara dikir, teater dan syair. 

Gentarasa 2022 berhasrat menjuarakan legasi inteligensia Melayu yang marak dalam akal budi bicara melalui tema yang menyentuh tentang hal kerohanian, ilmu pengetahuan, kepimpinan, ketaatan, ukhuwah dan etika kehidupan yang lain.