Monthly Archives:

October 2022


Gentarasa 2022

MERANDAI MAKSIM merujuk kepada usaha merungkai ketajaman lidah pendeta bernama Raja Ali Haji Bin Raja Haji Ahmad (1808 – 1873) dengan..

Read more